Új rektor a Pető András Főiskolán

A Pető András Főiskola, pályázat útján kinevezett új rektora 2015. november 25-től Dr. Tenk Miklósné Dr. Zsebe Andrea konduktor, főiskolai tanár. A nemzetközi hírű Pető-módszeren alapuló intézmény felépítését, működését jól ismerő, újonnan kinevezett Rektor három évre szóló megbízása alatt a tradíciók őrzése mellett az innovációt helyezi középpontba.


A 2014 őszén állami fenntartásba került, jelenleg önálló Főiskola új képzési formák elindítását, az elért szakmai sikerek széleskörű megismertetését és tudományos igazolását, továbbá az intézmény hazai és nemzetközi kapcsolatainak erősítését a kancellári rendszerrel együttműködésben reméli új Rektorától.