Pedagógiai alapszak indul a Pető András Főiskolán

Tisztelt leendő Hallgatónk!

Örömmel tudatom Önnel, hogy ismét lehetősége nyílik arra, hogy a Pető András Főiskola hallgatójává váljon. 2016. februárjában, keresztfélévben indítani kívánja Főiskolánk a bölcsész képzést, a Pedagógia alapszakot, levelező tagozaton, pénteki és szombati oktatási napokon.

Hazánkban, a Pető András Főiskolán szerezheti meg pedagógia szakos végzettségét a legkedvezőbb áron, félévenként 120.000 Ft-os költségért.

E képzés keretében hallgatóink az alapozó pedagógiai tanulmányok elsajátítása mellett két szakirány közt választva haladhatnak tovább tanulmányaikkal.

  1. A nevelési asszisztens végzettséget megszerzők kompetenciáik révén alkalmassá válnak hatékony segítőként közreműködni az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli (képzés, továbbképzés, átképzés) nevelési feladatainak szervezésében, lebonyolításában. A tevékenységekkel kapcsolatos operatív feladatok ellátásában az oktatási intézményekben, a főhatóságok, önkormányzatok, szakmai szolgáltatók, munkaügyi központok szakapparátusában, non-profit jellegű intézményekben, társadalmi és vallási szervezetekben.
  2. Azok a hallgatók, akik a konduktív pedagógiai asszisztens végzettséget megszerzik, kompetenciáik révén alkalmassá válnak segítőként közreműködni a konduktív pedagógia módszerével fejlesztő tevékenységet végző intézményekben, centrumokban a központi idegrendszeri sérülés következtében mozgássérültté vált személyek fejlesztésében, nevelési-oktatási intézményekben mozgássérült személyek részére szervezett programok lebonyolításában.

A Pedagógia alapszak első két félévének sikeres elvégzését követően hallgatónk átjelentkezési kérelmet nyújthat be Főiskolánk Konduktor alapszakára, megszerzett tudásának kreditérték beszámításával.

Szíves figyelmébe ajánlom, fontolja meg felvételi jelentkezése beadását ismételten a Pető András Főiskolára!

Remélem, hogy hamarosan Főiskolánk polgáraként köszönthetem.

Üdvözlettel:

2015. 09. 30.

Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea sk.
főiskolai tanár
oktatási rektorhelyettes