Konduktor alapszak Erdélyben is

 „Konduktor alapszak” székhelyen kívüli indítása Erdélyben  
 
A ma már világhírű Pető-módszer, és ezen belül is a szakemberképzés több mint fél évszázados  múltra tekint vissza a Pető András Főiskolán. A budapesti székhelyen kívül, a konduktor alapképzés (bachelor /BA) székhelyen kívül elsőként Erdélyben indul 2017. szeptemberében. 
 
Kató Béla református püspök, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Keresztyén Ifjúsági és Diakóniai Alapítvány támogatásával Illyefalván egyidejűleg valósul meg a konduktorképzés, valamint az arra rászoruló központi idegrendszeri sérült gyermekek és felnőttek rehabilitációja, a komplex konduktív nevelési rendszerben.  
 
A képzés szigorú követelmények mentén zajlik, az elsősorban gyakorlatorientált konduktor alapszak komoly lelki és fizikai odafigyelést igényel a hallgatóktól. Ezeknek az elvárásoknak csak azok tudnak megfelelni, akik élethivatásnak tekintik a mozgássérült egyének nevelését, a teljes emberi életre felkészítést. 
 
A képzésbe elsősorban azok, a már diplomás szakemberek jelentkezhetnek, akik korábban óvodapedagógusi vagy tanítói képzettséget szereztek. A három éves képzés abszolválásával, nem csupán egy igen keresett, kurrens hivatást tudhatnak majd magukénak munkavállalóként – több, mint 90 %-os elhelyezkedési lehetőséggel-, de folyamatosan és hosszú távon biztosítottá válik a konduktív pedagógia ellátási körébe tartozó személyek lakóhelyén, vagy ahhoz közel történő rehabilitációja is, melynek eredményeként megszűnik kiszolgáltatottságuk, a társadalom teljes értékű tagjaivá válhatnak.