Pető András Főiskoláról

A Pető-módszer Dr. Pető András nevéhez fűződik. Az orvos-gyógypedagógus egyedülálló módszerének (konduktív pedagógiai módszer) alapgondolata az volt, hogy idegrendszerünk a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, s ezek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósíthatók. Ezért nevezte el módszerét "konduktívnak", amely latin eredetű kifejezés, jelentése: rávezetés. Az új módszer hatással volt az egész magyarországi gyógypedagógiai szemléletre, s szerte a világon jelentős változást hozott e területen. A konduktív pedagógia egyik legfontosabb célkitűzése – függetlenül az életkortól – az, hogy tanulni tanítson, azaz a tanulási képességeket fejlessze.
A konduktív pedagógia eredményességének köszönhetően, a központi idegrendszer károsodottak (Cerebral Paresis) komplex személyiség fejlődésen mennek keresztül, mely növeli az esélyegyenlőséget. Dr. Pető András professzor a gyermekek fejlesztése mellett, nagy súlyt fektetett a felnőtt diszfunkciósok rehabilitációjára is. Még súlyos sérülés esetén is, lehetőség van új kapcsolatrendszer kiépítésére, és aktivitás révén bizonyos fokú önregenerálódásra.
A Pető-módszerrel történő fejlesztés célja az, hogy a sérültek önellátóvá váljanak, és integrálódjanak a társadalomba. Beilleszkedésük során többségük a társadalom hasznos tagjává válik.

A Pető-módszer a világon talán a legtöbbet emlegetett pedagógiai fejlesztő módszer, habilitációs/rehabilitációs eljárás. A konduktív pedagógia világszerte keresett és elismert magyar hivatás. 2015. az évfordulók éve a Pető Intézet számára. Ünnepli a módszer 70 éves múltját, a felsőfokú konduktorképzés 50 éves fennállását, a védőnőkkel történő rendszerszemléletű együttműködés 15. évét.
A Hungaricum Club alapító tagjai 2006. január 11-én felvették a Hungaricum Club tagjai sorába a Pető módszert. Felvételi nyilatkozatukkal alkalmasnak ítélték Pető András módszerét, a konduktív pedagógiát arra, hogy hozzájáruljon az országról kialakuló pozitív kép további erősítéséhez. A Pető-módszer elnyerte a Hungaricum Klub minősítésében az első szellemi hungaricum címet.
Napjainkig a magyar rászorulók fejlesztése mellett 27 nemzetnek nyújtottunk szakmai együttműködést, képeztünk számukra a Pető András Főiskolán 8 féléves képzésben konduktív pedagógusokat, konduktorokat. Jelenleg is több nemzet képviselőivel vannak folyamatban lévő partneri tárgyalásaink.
A Pető-módszer originalitása és egyedisége következtében a Pető András Főiskola, a Pető Intézet elnyerte a 2013. június 22-én Magyar Örökség Díjat, és még ugyanebben az évben a Prima Primissima gálán a Prima díjat is.