Keresztféléves képzés a Pető András Főiskolán

Tisztelt leendő Hallgatónk!
 
Örömmel tudatom Önnel, hogy ismét lehetősége nyílik arra, hogy a Pető András Főiskola hallgatójává váljon. Főiskolánk 2017-ben keresztfélévben kívánja  bölcsész képzését Pedagógia alapszakon, levelező tagozaton, pénteki és szombati oktatási napokon. Képzésünket a www.felvi.hu-n meghirdettük.
 
E képzés keretében hallgatóink az alapozó pedagógiai tanulmányok elsajátítása mellett két szakirány közt választva haladhatnak tovább tanulmányaikkal.
 
1. A nevelési asszisztens végzettséget megszerzők kompetenciáik révén alkalmassá válnak hatékony segítőként közreműködni az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli (képzés, továbbképzés, átképzés) nevelési feladatainak szervezésében, lebonyolításában. A tevékenységekkel kapcsolatos operatív feladatok ellátásában az oktatási intézményekben, a főhatóságok, önkormányzatok, szakmai szolgáltatók, munkaügyi központok szakapparátusában, non-profit jellegű intézményekben, társadalmi és vallási szervezetekben.
 
2. Azok a hallgatók, akik a konduktív pedagógiai asszisztens végzettséget megszerzik, kompetenciáik révén alkalmassá válnak segítőként közreműködni a konduktív pedagógia módszerével fejlesztő tevékenységet végző intézményekben, centrumokban a központi idegrendszeri sérülés következtében mozgássérültté vált személyek fejlesztésében, nevelési-oktatási intézményekben mozgássérült személyek részére szervezett programok lebonyolításában.
 
A képzés költsége: 120.000 Ft / félév 
 
A Pedagógia alapszak első két félévének sikeres elvégzését követően hallgatónk átjelentkezési kérelmet nyújthat be Főiskolánk Konduktor alapszakára, megszerzett tudásának kreditérték beszámításával.
 
Szíves figyelmébe ajánlom, fontolja meg felvételi jelentkezése beadását a www.felvi.hu-n, ahol további információkat kaphat a felvételről. 
 
Remélem, hogy hamarosan Főiskolánkon köszönthetem.
 
Üdvözlettel:
 
Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea
rektor