A Pető András Főiskola nyelvi politikája 2016/2017

A beiratkozás/felvétel idején a hallgatók már gyakran rendelkeznek közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával. A Főiskola nemzetközivé tétele szempontjából hallgatóinkat arra ösztönözzük, hogy folytassák a nyelvtanulást, fejlesszék szaknyelvi készségeiket is, és készüljenek fel a nemzetközi mobilitásra. A Főiskola Humántudományi Intézete Idegennyelvi Csoportjába tartozó nyelvtanárok feladata a bejövő és kimenő mobilitásban részt vevő hallgatók és oktatók nyelvi segítése. A kimenő mobilitás nyelvi segítése érdekében Főiskolánk különböző intézkedéseket tesz: A hallgatók számára választható, általános nyelvi kurzusokat tartunk angol, francia, német és orosz nyelvi kommunikációs készségeik fejlesztése céljából. Választható szaknyelvi kurzusokat tartunk angol és német nyelvből, amelyek lehetővé teszik, hogy a hallgatók a szakmánkhoz kapcsolódó új kifejezéseket tanuljanak. 
 
A kimenő mobilitásban részt venni kívánó hallgatókat arra ösztönözzük, hogy a mobilitás előtt és után nyelvtudásuk szintjét és nyelvi készségeiket az Erasmus+ Online Linguistic Support segítségével ellenőrizzék. Amennyiben egy kiutazó hallgató választ egy kurzust, de az adott tárgyhoz szükséges szókincsét illetően bizonytalan, nyelvtanáraink segítséget nyújtanak a fejlesztéséhez a felsőoktatási intézményen belül. Kérésre az oktatók is segítséget kapnak a Főiskola nyelvtanáraitól. A nyelvi és kommunkációs készségek fejlesztését könyvtárunk is segíti különböző szintű nyelvkönyvek vagy egyéb oktatási anyagok (szókincs, nyelvtan, kommunikáció) rendelkezésre bocsátásával. A szaknyelvi tudás további fejlesztéséhez a tárgyakhoz kapcsolódó irodalom is rendelkezésre áll. A Főiskola a hallgatókat és a munkatársakat kapcsolatfelvételre és –fenntartásra ösztönzi a kiválasztott felsőoktatási intézmény hallgatóival és szakembereivel a mobilitás előtt és után. A képzés alatt ajánljuk az idegennyelvű szakirodalmat, valamint a szaknyelvi képességek fenntartását és továbbfejlesztését.