A Pető András Főiskola Erasmus+ politikája

A Főiskolánk egy kicsi főiskola képzésében egy nagyon speciális területen tevékenykedik. A konduktív nevelést végző szakember a konduktor képzést biztosítja jelenleg BA szinten. A képzés Magyar nyelven folyik, de részképzésekben és kurzusokban angol nyelven biztosítja az előadásokat, tevékenységeket. Hamarosan megkezdődik a harmadik specializáció és az MA képzése is angol nyelven. Ez bővíti a lehetőségeinket a nemzetközi képzési területen. A Főiskolán a második szak a pedagógia szak. Jelenleg Magyar nyelven biztosított.
 
A főiskola fő tevékenysége az oktatás és képzés. A kutatási tevékenység fejlesztése folyamatban van. A Főiskola a partnerválasztása során a képzésnek és tevékenységeknek megfelelő szakmai partnereket keres elsősorban képzési és szakmai együttműködésekben gondolkodik. A tudományos fejlődés érdekében olyan partnereket is választ, akik valamelyik társszakma képzésével is foglalkoznak, és ahhoz kapcsolódó tudományos tevékenységet folytatnak. Ezek a tevékenységek a fogyatékos emberek támogatását végző szakemberek képzése, tanulási nehézségek leküzdési stratégiáit fejlesztő szakemberek képzése, sajátos nevelési igényű gyermekek és felnőttek fejlesztésére szakembereket képző intézmények, valamint a tipikusan fejlődő gyermekek fejlődését segítő szakemberek képzésével foglalkozó felsőoktatási intézményekkel való kapcsolat élvez előnyt. Hasonló témájú kutatásokhoz való kapcsolódás vagy azok kezdeményezése is fontos stratégiai elem annak érdekében hogy kutatási tevékenységüket fejleszthessük. Több európai felsőoktatási intézménnyel vagyunk már kapcsolatban hallgatói és munkatársi mobilitás megvalósításának előkészítését végezzük. Több észak-amerikai felsőoktatási intézménnyel is kezdeményezzük a kapcsolatot. Jelenleg Ázsiai partnerek keresése is folyamatban van.  Jelenleg egy közös képzés pályázati előkészítése folyik.  
 
A Főiskola további célja, hogy BA szintű nemzetközi, közös képzéseket valósítson meg. Jelenleg az MA képzésünk előkészítő, indítás előtti szakaszban van, de már vannak kezdeményezések, hogy ezen a szinten is jelenleg európai, később távolabbi felsőoktatási intézményekkel működjünk együtt sajátos nevelési igényű emberekkel foglalkozó szakemberek képzésében.  Főiskolánkon jelenleg nem folyik tudományos doktori fokozatot biztosító képzés, ezért ezen a területen még abban segíti a munkatársainkat, hogy tudományos érdeklődésüknek megfelelő kutatásokban vegyenek részt és ebben segítsük a partnerek keresését.  
 
A Főiskola szakmai gyakorlatok megvalósításhoz is megkezdte az együttműködési megállapodások megkötését jelenleg európai intézményekkel, később más földrészeken működő intézményekkel vállalkozásokkal. Ezen a területen is a konduktív pedagógiai vagy rehabilitációs fejlesztő tevékenységeket végző intézmények a partnereink. Fontos hogy szakmai gyakorlati ajánlatainkkal lehetőséget nyújtsunk más, pedagógiai testnevelési tanítói vagy rehabilitációs pályán tanuló hallgatónak mi is szakmai gyakorlatot tudjunk biztosítani. Lehetőséget kívánunk nyújtani a társszakmák területein oktatóknak, hogy munkatársi mobilitás céljából a mi képzésünkben végezzenek oktatói tevékenységet. A központi idegrendszer sérülése miatt mozgássérültté vált személyek fejlesztésével kapcsolatos kutatásokban is tervezzük a részvételünket.  
 
 Földrajzi tekintetben a főiskola nyitott, nincsenek megkötései. Kezdetben az európai kapcsolatok fejlődése várható intenzívebben, de folytatjuk tevékenységeinket más földrészek irányában is.   A Főiskola fejlesztési tervének megfelelően a hallgatói létszám növelése folyamatban van. Ezt támogatja az Earsmus+ program is. Hallgatói és oktatási mobilitásban részt vevők fogadásával is segíteni kívánjuk ezt a folyamatot. Szakmai gyakorlat biztosítása és angol nyelvű kurzusok felvétele lehetséges a bejövő mobilitás alkalmával. Az oktatói mobilitás során oktatóink a konduktív nevelést és ehhez kapcsolódó kutatásaikkal valamint szakterületeikhez kapcsolódó témákban vehetnek részt mobilitásban.
 
 Bejövő munkatársi mobilitások fogadásával a Főiskola bővíteni kívánja a hallgatók számára a szakmai nézőpontjukat, gondolkodásukat, valamint a szakmai idegen nyelvi ismeretét.  A bejövő oktatói mobilitással a Főiskola támogatni kívánja az oktatóit szakmai kapcsolatok fejlesztésében illetve a lehetséges közös kutatások kialakításában és a szakmai tudományos együttműködések továbbvitelében. Főiskolánk megkezdte az európai és nemzetközi szakmai szervezetekhez és felsőoktatási szervezetekhez való csatlakozását, ezzel is lehetőséget teremtve a szakmai együttműködések bővítésére.  
 
A Főiskola részt vesz magyar felsőoktatási ösztöndíj programokban, mellyel motiválja a külföldi hallgatókat a képzésében való részvételre. Hallgatóink motiválása a nemzetközi ösztöndíj programokban való részvételre folyamatos annak érdekében, hogy tudásukat külföldi felsőoktatási intézményekben is bővítsék és felkészítse őket a későbbi idegen nyelvi együttműködésekben, kutatásokban való részvételre.