Pedagógiai alapszak indul a Pető András Főiskolán (kiegészítés)

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI NÉLKÜL IS BEADHATÓ A FELVÉTELI KÉRELEM PEDAGÓGIA ALAPSZAKUNKRA! 

A már felsőfokú diplomával rendelkező jelentkező - kérésére - a pontszámítás nem a középiskolai érettségi alapján történik, így számukra nem kötelező az emelt szintű vizsga. 

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése kimondja, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket - amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek - a felsőoktatási intézmények a Tájékoztatóban közzétett módon a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél alapján, az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is rangsorolhatják. Ebben az esetben az oklevélért adható pontot az oklevél minősítése szerint a 23. § (1) bekezdésében megállapított ponthatár és 400 pont között arányosan kell megállapítani. Az így kapott pontszámhoz a jelentkező által elért összpontszám meghatározása érdekében hozzá kell adni a 20-21. §-ban és a 24. § (1) bekezdésében meghatározott többletpontokat. A jelentkezési kérelem csak akkor minősül a 11. § (2) bekezdés e) pontja szerint hiányosnak, ha a jelentkező az érettségi bizonyítványa és a középiskolai bizonyítványa alapján is kéri a pontszámítás elvégzését.

További információ kérhető:
Hampuk Beáta Tanulmányi Osztály vezetője
Pető András Főiskola
(06) 1 224- 1556